DANSK BILBRANCHERÅD

Dansk Bilbrancheråd (DBR) er autoværkstedernes Brancheorganisation og er med sine 1780 værkstedsmedlemmer branchens største interesseorganisation.

DBR arbejder for at skabe de bedste rammevilkår, og tilbyder forskellige ydelser til autoværkstederne. DBR varetager værkstedernes interesser over for politikere og offentlige myndigheder, samt beslægtede organisationer i spørgsmål af betydning for branchen.

De er dermed primært en organisation, som yder hjælp til os som værksted, men de er også kundens garanti for veludført arbejde. De er bl.a. medstifter af “Ankenævn for biler”. Endvidere har organisation i deres vedtægter “reparationsregler” som medlemmer skal følge. De kan ses på deres hjemmeside:

 http://www.dbr.dk/services/dbrs-reparationsregler/